Preu: 20,00 €
Grup Gc! LinkedIn / Facebook: 11,00 €
Fins el 15 de febrer 18: 12,00 €


27 inscrits

Compartir:

Hotel Petit Palace Boqueria Ga

28-02-2018

18:00


Preu: 45,00 €
Grup Gc! LinkedIn / Facebook: 39,00 €
Agenda Silver + 1 acomp.: 65,00 €
Agenda Gold + 1 acomp.: 125,00 €
Preu acompanyant: 20,00 €


40 inscrits

Compartir:

Hotel Petit Palace Boqueria

02-03-2018

09:30

75 inscrits

Compartir:

Teatre Nuria Espert Sant Andre

15-03-2018

09:00

COACB 2017


LCA Localización Cierre Agendas

LCA